46.

Когато излизам навън,
усмивките на моя собствен ум
ме объркват.

Когато влизам навътре,
сълзите на моето собствено сърце
ме просветляват.
Преводи на тази страница: Russian , Slovak , Spanish
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ goc 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.