53.

Когато излизам навън,
аз съм чужденец за световната публика.

Когато влизам навътре,
аз незабавно се опитвам да вляза в
Дома на Бог в моето сърце.
Преводи на тази страница: Russian , Slovak , Spanish
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ goc 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.