75.

Когато излизам навън
с ум, казваш „Не“ на Бог,
външният свят се ръкува с мен.

Когато влизам навътре
със сърце, казващо „Да“ на Бог,
вътрешният свят ме прегръща.
Преводи на тази страница: Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ goc 75
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.