61.

Великите хора
имат
сложни умове.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gp 61
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.