67.

Великите хора
си
самопротиворечат.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gp 67
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.