42.

Всеки ден аз обичам и съхранявам
Божиите Опрощаващи Стъпки
в моето устремено сърце.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gss 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.