12.

"Всеки ден правя с ръцете си поне едно красиво нещо."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.