13.

"Всеки ден сътворявам в ума си поне една красива мисъл."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.