21.

"Умът ми се изморява, след като се е молил на Бог в продължение на три минути."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.