22.

"Сърцето ми не се изморява, дори след като е медитирало върху Бог в продължение на петдесет минути."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.