34.

"Когато се моля на Бог да ме направи най-високия човек, Той плаче ли плаче.
  Когато се моля на Бог да ме направи най-чистия човек, Той се усмихва ли усмихва, но и казва: „Дете Мое, изпълнявам молитвата ти."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.