35.

"Когато се моля на Бог за глупави неща, Той плаче ли плаче.
  Когато се моля на Бог за простота, почтеност и чистота, Той се усмихва ли усмихва.
  Той ми казва: „Дете Мое, ти вече ги притежаваш, но Аз ще ти дам повече, безкрайно повече."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.