37.

"Направил съм много грешки, но Бог ми казва да не се безпокоя.
  Той само ме моли да не ги повтарям.
  Той също така ми казва да внимавам да не правя каквито и да било нови грешки."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.