36.

"Никой не трябва да ме принуждава да призная грешките си."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.