56.

"Умът ми изпитва необикновена любов към моя баща, защото той е много известен."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.