57.

"Сърцето ми изпитва много необикновена любов към моята майка, защото тя е наистина скъпоценна."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 57
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.