22.

Истинското обучение,
което е вътрешното обучение,
трябва да става винаги
без принуда.
Преводи на тази страница: Italian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hgh 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.