56.

Ако обичаш Бог,
то когато Му служиш,
не съществува извънреден труд.
Има само недостатъчен труд!
Преводи на тази страница: German , Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hgh 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.