34.

Всеки ден,
поради безкрайната Си Щедрост,
моят Господ Всевишен навестява
градината на сърцето ми
със Своя преливащ от Състрадание Мир.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hop 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.