Забележка

Държавен спортен център Сидни, Австралия 5 юли 1989 г.
Преводи на тази страница: Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hop 56e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.