Бог ще ви даде това, от което всъщност се нуждаете

От какво се нуждаете? Вие се нуждаете от божествена любов. Как можете да получите божествена любов от Бог? Можете да я получите само когато чувствате, че Бог е вечно ваш, ваш завинаги. Ако можете да имате такова чувство, вие непременно ще получите божествена любов от Бог.

Това, от което се нуждаете, е божествена радост. Бог ще ви даде божествена радост, когато почувствате, че целият свят е игрище, където можете да играете, пеете и танцувате. На Божието игрище вие пеете и танцувате, за да осъществите и проявите Бог. Няма витално удоволствие, витално вълнение в този танц; той е израз на индивидуалната душа в космоса. Всяка душа играе своята роля да осъществи Божественото в общото.

Вие много силно се нуждаете от мир. Бог ще ви даде мир само когато почувствате, че не сте незаменими нито за семейството си, нито за света. Само Бог е незаменим, тъй като Бог е и двете — и Творецът, и творението. Но това не означава, че ще пренебрегвате земните си задължения. Не! Ще гледате на тях като на божествени задължения. Когато правите това, ще виждате, че Бог е отговорен за плода на вашите действия. Той е отговорен по силата на това, че сте предали волята си на Него. Ако сте предали на Бог всичко, което имате, и всичко, което сте, само тогава можете да чувствате, че Бог е отговорен за всичките ви дела. Ако смятате, че вие сте отговорни за децата си, за родителите си, за приятелите си, и ако чувствате, че вие трябва да запалите пламъка на стремежа или да просветлите тяхната непросветлена природа, тогава грешите. Ако смятате, че вие сте отговорни за тях, нито ще получите мир за себе си, нито ще можете да предложите мир на което и да било от божиите деца на земята. Бог е отговорен, Бог е незаменим. Но вие трябва да работите с цялата си душа, посветено и безусловно, за да виждате Бог във всяко човешко същество във всеки един момент. Ще можете да чувствате това само чрез съзнателно и постоянно предаване на Волята на Бог.

Бог ще ви направи едно със Себе Си, ако знаете значението на тишината и знаете как да отглеждате изобилната реколта на тишината. Трябва да работите върху вътрешния си живот в тишината на външния си живот. Без значение колко проникновени, колко божествени, колко важни, колко значими са думите ви, говоренето ще трябва да се покори на тишината. Когато не говорите с никого, когато просто държите устата си затворена, това е външната тишина.

Но трябва също така да упражнявате вътрешната тишина. За да има вътрешна тишина, и умът не трябва да говори. Умът непрекъснато произвежда и получава мисли, идеи, страхове, съмнения и грижи. Той разговаря с много хора в менталния свят. За да имате вътрешна тишина, трябва да успокоите ума. Той трябва да стане тих и спокоен, море от покой. Без тази вътрешна тишина не можете да постигнете никакъв удовлетворителен напредък във вътрешния живот. Има много хора, които не говорят с часове, те съблюдават външна тишина. Тя е добра, но не ще може да ви отведе много далеч дотогава, докато не сте установили вътрешна тишина.

За да станете едно с Бог, е нужно съзнателно да започнете духовното си пътешествие. Всеки трябва да започне без повече отлагане. „Тук и сега“ е мотото на душата. Вашата душа иска да започнете духовното си пътешествие точно в този миг. Ако имате съмнения относно съществуването на Бог, не е беда. Съмнявайте се, колкото си искате. Накрая ще се уморите да се съмнявате в Бог. Ако се съмнявате в съществуването на вътрешния мир и блаженство, съмнявайте се толкова дълго, колкото си искате. Когато действате по този начин, вие ще почувствате присъствието на истината и реалността именно защото правите такова искрено усилие да ги отричате. Отричането означава опит да докажете истината по свой начин. Но върховната Истина няма да ви позволи да виждате истината завинаги по вашия начин. Тя ще ви покаже истинската си форма по свой начин за ваше собствено добро. Така че ако имате съмнения относно духовния живот, вътрешния живот или реалността на Бог, тогава е най-добре да започнете вътрешното си пътешествие въпреки това.

Ако ви е любопитно да узнаете какво е духовността, приемете я с огромното си любопитство. Вижте какво е тя. Дали е нещо повърхностно увличащо или е нещо дълбоко и обширно, на което можете да посветите целия си живот? Можете да започнете с любопитство, но скоро то ще се превърне в истински стремеж. Ако ли пък навлезете в духовния живот, защото други са го направили, това също е добре. Ако видите, че нечий живот е станал мирен и щастлив, след като той е приел духовния живот, и се опитвате да го имитирате, за да получите и вие умствен покой, в това няма нищо погрешно. Ако някой, който седи до вас, има по-добра медитация, опитайте се да правите това, което той прави. Подражаването не е вашата цел, но от подражаването можете да получите малко вдъхновение.

Като само се вдъхновите, вие няма да получите всичко, което искате. Ще получите всичко, което искате и от което се нуждаете, от стремежа. Вашият собствен стремеж е отговорът. Той не само решава проблемите ви, но разрешава и проблемите на другите. От самите дълбини на сърцето ви той се издига нагоре като пламък и докосва най-високия връх. Когато Най-Висшето се спусне във вашия вътрешен живот, вие ще излъчвате божествена светлина навсякъде. Тогава около вас не може да има тъмнина, всичко ще бъде озарено от вашата светлина.

Бих искал да ви разкажа една от любимите истории на великия духовен учител Шри Рамакришна. Една нощ някакъв крадец се промъкнал в двореца и подслушал разговор между царя и царицата. Царят казал: „Иска ми се малката ни дъщеря да се омъжи за свят човек, за да води спокоен живот. Всичките ни дъщери се омъжиха за царе и военачалници, но животът им е нещастен. Светите мъже водят смирен живот и ако тя се омъжи за някой от тях, животът ѝ ще бъде изпълнен с покой. Утре ще изпратя министрите на брега на Ганг, където медитират много светци. Сигурен съм, че поне един от тях ще се съгласи да се ожени за дъщеря ни“.

Крадецът чул разговора и си помислил: „Боже, някакъв си беден монах ще получи принцесата! Я да отида там и да помедитирам с монасите. Кой знае, може и мен да изберат. Сега ми се налага да крада, за да се сдобия с някоя пара. Но ако принцесата ме хареса, аз на секундата ще стана богат. Ще плувам в материално благоденствие“.

Рано на другата сутрин крадецът, преоблечен в монашески одежди, отишъл на брега на река Ганг и започнал да медитира с другите монаси. Не след дълго се появили царските министри и започнали да обикалят монасите един по един, за да намерят някой, който би се оженил за принцесата. Монасите се разгневили. „Ние се стремим към безкрайната светлина, безкрайната истина и радост, а вие искате отново да ни обвържете със света. Не желаем материален живот и материални блага“ — троснато отвръщали те. Горките министри получили от монасите само укори и порицание. Монасите не се интересували от принцесата, а само от най-висшата истина и вътрешното богатство.

Един по един всички монаси отказали. Накрая министрите стигнали до крадеца и той се съгласил да вземе царската дъщеря. Те се завърнали в двореца и разказали на царя цялата история. Като чул, че един от монасите е проявил интерес, кралят много се зарадвал. „Утре ще заведа дъщеря си на брега на Ганг, където светите мъже се молят и медитират“ — заявил той.

През нощта обаче крадецът бил осенен от божествена мисъл. Той си казал: „Аз само се преструвам на свят човек, а получавам и принцесата, и толкова много богатства. Ако стана монах наистина и от все сърце, сигурен съм, че ще се сдобия с безкрайната сила, безкрайната светлина, безкрайното блаженство и мир, които тези искрени монаси един ден ще получат от Бог. Защо трябва да се привързвам към ограниченото материално богатство, когато имам възможността да получа безгранична светлина, блаженство и сила от безкрайното богатство на Бог?“

И така, през нощта крадецът променил решението си. Когато на следващата сутрин царят го посетил, той не му засвидетелствал никаква почит, а разпалено заявил: „О, царю, не ме обвързвай с материалния свят. Аз искам Бог и само Бог. Не се нуждая от дъщеря ти“. Горкият цар се върнал в двореца, а крадецът станал истински свят човек.

Тази история ясно показва, че можем да започнем духовното си пътешествие във всеки един момент. Крадецът започнал с подражание. Но с течение на времето той се вдъхновил, като видял как духовните мъже копнеят само и единствено за Бог. От вдъхновението той преминал в стремежа. Вече не му стигало желанието да притежава пари и материални богатства, защото усетил, че може да спечели нещо много по-удовлетворяващо. Когато започнал да копнее за безкрайното Богатство, което е Бог, той отишъл отвъд желанието и навлязъл в стремежа.

Ако все още изпитвате съмнения или любопитство, започнете със съмнението си, започнете с любопитство. Но започнете! Стъпка по стъпка вие ще напредвате към целта си. Бог вече копнее да ви има. Вие може би не сте готови да Го притежавате, но Бог вечният Баща, Бог вечната Майка плаче за вас. Трябва да решите, че желаете Бог. Ако наистина желаете Бог, започнете където сте — тук и сега. Вашата цел ще бъде съзнателното единство с Бог — безкрайната Светлина и безкрайната Истина. Започнете сега!

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hy 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.