Моите седем очи

Аз имам седем очи. Две очи, моите физически очи, са ми нужни, за да виждам външния свят.

Аз имам едно око между и малко над веждите. С това вътрешно око си служа, за да виждам най-далечните, най-високите и най-дълбоките области на съзнанието. Каквото видя с това око, аз мога накрая да се превърна в него. Каквато конкретна проява на най-висшата божественост видя с това око, мога да израсна в нея.

Аз имам едно око вътре в сърцето си. Това око ми казва, че не е достатъчно просто да виждам Истината. Трябва също да почувствам, че е необходимо Истината да бъде осъзната. Трябва да почувствам, че Истината действително е моя и че аз принадлежа на Истината.

Аз имам две очи в краката си. Тези очи ми казват, че да видиш, означава да повярваш. Тези очи ми казват, че да видиш миналото, означава да видиш движението в посока назад. Тези очи ми казват, че да видя моето неосъществено минало, означава да видя как всички цели на разочарованието, ограничението, привързаността и смъртта очакват мен.

Аз имам още едно око в горната част на главата си. Това око ми казва, че да повярваш, означава да видиш. Да повярвам в най-висшата Истина, означава да видя бъдещето, моето движение напред. Ако вярвам в най-висшата, върховна, трансцендентална Истина, тогава ще видя златното Цяло, мястото, където Безкрайността, Вечността и Безсмъртието играят заедно и където мога да израсна в Песента на абсолютното Осъществяване. Това ми казва моето седмо око.

Всички ние имаме тези очи. Бих искал да кажа, че тези седем очи са истински. Ако навлезем дълбоко във вътрешното си същество, ще видим, че тези седем очи наистина съществуват. Нека се опитаме да ги отворим със своя стремеж. Тогава ще използваме само очите, които са необходими са осъществяването на нашето осъзнаване и за осъществяването на нашата проява. Ние ще се стремим, но ще поднасяме стремежа си в Нозете на Господа Всевишен. Тогава Всевишният ще реши дали да отвори вътрешните ни очи. Той е този, който ни помага в нашия ход напред, в нашето пътешествие навътре и нагоре. Естествено, ако чувства, че не е необходимо да отваря вътрешните ни очи точно сега, тогава Той ще ни води към Най-Висшето по други начини.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hy 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.