Бележки

Тук са събрани някои от най-старите и някои от най-новите непубликувани лекции на Шри Чинмой. Тези беседи обхващат периода от 1967 до 1974 г., но не са подредени хронологически в този том. Всички те са изнесени пред ученици в неговия Център Сан Хуан, Порто Рико.

Беседата, озаглавена „Моите седем очи”, може да изглежда позната за читателите, на които са известни ранните публикувани работи на Шри Чинмой. Много съкратена нейна версия е включена в книгата му Песни на Душата, публикувана през 1971 г. от Хердер и Хердер (_Songs of the Soul, Herder & Herder_).

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hy 17e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.