13

Моят ум
бе роден да израства божествено.
Моето сърце
бе родено да блести върховно.
Моят живот
бе роден да тече неспирно.
Шри Чинмой, Готов съм, Шри Чинмой Център,
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iar 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.