16

Питащият ум трябва да се люшка
между
удовлетворението на Победата
и
разочарованието на поражението.

Всеотдайното сърце никога няма да се люшка.
То живее в Бог
и
живее за Бог.
Шри Чинмой, Готов съм, Шри Чинмой Център,
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iar 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.