1

Мой Господи, скърши ме,
моят витал е готов.

Мой Господи, стопи ме,
моето сърце е готово.

Мой Господи, извай ме,
моят ум е готов.

Мой Господи, направи ме,
аз съм напълно готов.
Шри Чинмой, Готов съм, Шри Чинмой Център,
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iar 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.