13.

Сигурен съм,
че това, от което се нуждаеш
всеки миг,
е да вдишваш чистия аромат
на своето
сърце-цвете.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.