15.

Сигурен съм,
че ти се възхищаваш
от своя така наречен гигантски ум
безкрайно повече,
отколкото той по право заслужава.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.