22.

Сигурен съм,
че прекомерната ти привързаност
към твоя изкусен ум
наранява клетото ти сърце
дълбоко.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.