33.

Сигурен съм,
че щом стане дума да предложиш
своето служене на света
безусловно,
дори за един ден,
ти се радваш
на своето скъпоценно отсъствие.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.