11. Ние сме велики

Ти нито награждаваш, нито наказваш –
затова
ти си велик.

Той нито изпитва, нито наказва –
затова
той е велик.

Аз нито наказвам, нито пренебрегвам –
затова
аз съм велик.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.