16. Негов е животът

В Божието Око
негов е животът на преживяването на Бог.

В човешкото око
негов е животът на пълен провал.

В собствените му очи
негово е сърцето на съвършенството-светлина,
негов е виталът на разочарованието-нощ.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.