2. Когато бях в Небесата

Когато
бях в Небесата,
ми казаха,
че Бог не се нуждае от мен.

Когато
бях на земята
имах чувството,
че Бог се нуждае от мен постоянно.
Поне това беше, което лично почувствах.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.