26. Причината за неговата смърт

Дните, прекарани без надежда,
са една причина
за неговата бързо приближаваща смърт.

Дните, прекарани без обещание,
са причината
за неговата незабавна смърт.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.