34. Общувай с Бог

Не общувай с него.
Той ще завърши в разочарование.

Не общувай с нея.
Тя ще завърши в подозрение.

Не общувай с мен.
Аз ще завърша в разрушение.

Общувай с Бог.
Той ще започне със Състрадание;
Той ще завърши с Удовлетворение.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.