4. Учител и ученик

Рискове той поема
за Божието проявление на своя Учител.

Невежество-море той пие
за Божието осъзнаване на своя ученик.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.