45. Двама глупаци

Ти си жив глупак –
затова
твоята безнадеждна съдба те доведе
при мен
да бъдеш мой ученик.

Аз съм неумиращ глупак –
затова
моята безнадеждна съдба ме доведе
при теб
да бъда твой Учител.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.