49. Съмняващият се

Тайно той се съмнява в Бог в човека.
Открито той се съмнява в човека в Бог.
Безрезервно той се съмнява в
пъпката-стремеж на човека
и
Потока-Състрадание на Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.