17

Липсата на душевност
е ужасно шокираща.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.