18

Никой не може да надживее
своята полезност на земята.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.