22

Трябва да се доверя
на този, който носи мир,
трябва.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.