23

Трябва да се доверя
на този, който приема мира.
Трябва.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.