25

Съвършената душа
е най-добрият посредник
между двамата тайни съперници:
ума и витала.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.