24

Съобщавам ти
най-радостната новина:
твоето дълго отчуждение
от душата ти
току-що свърши.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.