34

Излишъкът от преданост
е нещо нелепо
и невъзможно.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.