35

Песента на съвършенството
се крие
в гонга на несъвършенството.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.