36

Владетелят на Светлината
очаква с любов
моето сърце.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.