44

Моята пълна катастрофа
е само на косъм
от неподчинението ми
към Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.