45

Не чакай
Бог да се обърне към теб.
Той може преднамерено
да те забрави.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.