51

Глупако!
Милостта се спуска,
за да я приемеш незабавно,
а не за да я отхвърлиш напълно.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.